Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 326. lpp.

1: 5. Nokau mums czaur tawu Lehnibu / Vs mohdini mums
2: czaur tawu §chäla§tibu :/: To wätzu Czillwäku darri bes §pehzigu /
3: Ka tas jauns d§iewoht warr / Scheitan wir§śon §chahß Semmes /
4: To Prahtu vnd wi§śu Eeghribbe§chanu / Vnd doma§chanu turreht
5: vs töw.
6: XX.
7: Vom Nachtmahl des HERREN
8: JESV CHri§ti.
9: Praefation von der Communion.
10: Der Prie§ter.
11: DEews Kunx gir ar jums.
12: Das Chor.
13: Vnd ar ta- wu gharru.
14: Der Prie§ter.
15: Czelleeta auk- §cham juh§śus Śirr- des.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015