Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 319. lpp.

1: alla§chien / To Titzibu eek§chan man wayro / Ka es pehtz §cho laiku /
2: Ar töw ee=eemu Preeka.
3: 10. Kas mums §cho d§eeßmu gir d§eedayis / Tick krahßne d§ee-
4: dayis gir / Deews pallieds ka mums ißdohdahs / d§iewoyoht vnd
5: mirr§toht / czaur CHri§ti ruhktu Mohku / Amen.
6: Mein Sünd ich beicht vnd klage.
7: Jm Thon:
8: HErr CHri§ti der einig GOttes Sohn.
9: MAnnus Ghräkus es att§i§tu vnd §uhd§cho / Ar kattreems es
10: töw mans Deews :/: Apkaitenayis äßmu wi§śu manno muh-
11: §cho / Vnd ghanne nopellniyis to Nahwu : Tomähr kad tee
12: man no Śirdtz / Schäli gir / vnd ruhp ghau§che / Peedohd maan
13: Kunx §chehlige.
14: 2. Bett to luhd§chu es töw Deews / czaur CHri§tum tawu Däh-
15: lu / Katters par mums gir czeetis / vnd muh§śo Ghräko Parradu /
16: Py Kru§tu gir nomaxayis / czaur śawu Mirr§chanu mums wi§śeems /
17: Nopirzis to muh§chigu Krohni.
18: 3. Tapehtz O §chehlighais Deews / Nhe vsluhko muh§śus
19: Ghräkus :/: Bett wi§śe wairahk CHri§tum / Katters par mums
20: ghir ghanne darriyis / Vnd §öw py Krußtu lickahß nokauteeß / Ap-
21: mehditeeß vnd neewatees / Tas §kie§ts nheno§eed§iex Jährs.
22: O CHri§te wahrer GOttes Sohn.
23: Primi toni,
24: O Chri§te pattee§śe Deewa dähls Muh§chiga Tähwa ghiemis e§śi.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015