Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 314. lpp.

1: Ka mann manna Mahte gir atn䧜u§śi /
2: Eek§chan Ghräkeems mann śayämu§śi /
3: Dauds Ghräkus äßmu es darriyis :/:
4: Bett ta Tee§śiba töw pattiek /
5: Vnd dehwi mann arrid§an §innaht /
6: Tawu ghuddribu beß bähdam /
7: Kattra gir ap§lähpta:
8: Ap§lacki mann ar J§opo krahßne /
9: Ka es tohpu §kie§ts / vnd ma§ga mann nu /
10: Tick balltu ka Sneegu vnd Preeku leetz mann d§irrdeht /
11: Ka te Kauli tohp lyxmi /
12: Kattrus tu e§śi śa§śittis.
13: 3. Nhe reds vs mannu ghrezigu d§imbtibu /
14: Dellde wi§śus mannus No§egumus /
15: Kunx tu ghribbätu eek§chan mann raddiet /
16: Weenu §kie§tu Śirrdi / vs to es czerru :/:
17: Weenu pattee§śu Gharru darri jaunu eek§chan man /
18: Nhe met mann arrid§an wi§§kim no töw /
19: Nhe jemm no mann tawu §wähtu Gharru /
20: Laid tas ar śawu §chäla§tibu klaht §tahw :
21: Vnd leetz man attkall attnahkt /
22: To Preeku tawas Pe§ti§chanas / O Deews mans Kunx /
23: Tas droh§ch Gharrs laid vsturr man /
24: Tohs Beßdeewigus ghribbu es mahziet /
25: Ka teems buhß śawu czeļļu vs töw gree§t.
26: 4. No a§śinaina Ghräkeems arrid§an mann pe§ty /
27: O Deews tu mannas Pe§ti§chanas Deews /
28: Ka manna Mehle warr pa§luddenaht /
29: Tawu Taißnibu wi§śa§ke :/:
30: Kunx attdarri mannas Luhpas /
31: Manna Mutte pa§luddena tawu Ghohdu /
32: Töw nhe patiek tas Vpperis /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015