Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 313. lpp.

1: Czaur töw py töw attgree§chahs /
2: Pa§śarrgi mann Kunx / Deews mannas Pe§ti§channas /
3: Par to Śohdu czaur A§śini ee§iemohtu /
4: Manna Mehle pa§luddena tawu yh§tänu Baußli /
5: Dohd ka manna Mutte tawu Slawu ißplatta.
6: 5. Nhe weenu mee§śigu Vpperi tu no mann pra§śi /
7: Es buhtu töw to arrid§an dewis :/:
8: Tad jemm nu to śagrau§ietu gharru /
9: Weenu behdigu vnd no§kummu§ku Śirrdi turr klaht /
10: Nhe §mahde Deews to Vpperi /
11: Darri labb pehtz tawas Lehnibas /
12: Tam Kallnam Zion / kur Chri§titi Ļaudis gir /
13: Tee vppereh töw Tayßnibu.
14: Der§elbige LI. P§alm / auff eine andere
15: wei§e.
16: O HErre GOtt begnade mich.
17: O Kunx Deews ab§chäloyeeß par mann /
18: Pehtz tawas lehnibas e§śi man §chehliex /
19: Dellde mannu No§egummu /
20: Pehtz tawas leelas §chäla§tibas :/:
21: Vnd ma§ga mann §kie§tu / O Kunx Deews /
22: No wi§śu mannu No§egummu /
23: Vnd darri mann §kie§tu no Ghräkeems /
24: Kattrus es eek§chan man attrohdu :
25: Vnd manni Ghräki gir alla§ch preek§chan mann /
26: Es töw ween äßmu Ghräkoyis /
27: Preek§chan töw äßmu es ļaun darriyis /
28: Eek§chan taweems Wahrdeems tu pa§tahwe§śi /
29: Jeb tee tohp śohdieti.
30: 2. Raug eek§chan Nheghanntibu äßmu eß darrietz /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015