Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 301. lpp.

1: XIV.
2: Folgen Ge§änge von den Zehen Geboten.
3: Diß §ind die helgen Zehn Gebot.
4: SChee gir tee §wäti deßmitti Baußli /
5: Kattrus mums dewe Deews muh§śo Kunx /
6: Czaur Mo§en śawu myļu Kallpu /
7: Vs Sinai pa§§cha` Kallna` ghalla` / Kyrie elei§on.
8: 2. Es weens äßmu taws Deews vnd Kunx /
9: Nhe weenus Deewus buhs töw wairs czeeniet /
10: Vs man buhs töw wißkim paļautees /
11: No Śirdz dibben man myļoht / Kyrie elei§on.
12: 3. Töw nhe buhs nhepatteeß wallkoht /
13: Deewa tawa Kungha Wahrdu /
14: Töw nhe buhs teickt parei§e neds labb /
15: Beß to ko Deews patz śacka vnd darra / Kyrie elei§on.
16: 4. Töw buhs §wehtiet to śeptitu Deenu /
17: Ka tu vnd taws Namms du§śeht warr /
18: Töw buhß at§taht no tawu Darrbu /
19: Ka Deews śawu Darrbu eek§chan töw darryth warr / Kyrie elei§on.
20: 5. Töw buhß ghohdaht vnd paklau§śigam buht /
21: Tawam Tähwam vnd tawai Mahtei /
22: Vnd kur tawa Rohka teems pallied§eht warr /
23: Tad tu illge d§iewo§śi / Kyrie elei§on.
24: 6. Töw nhe buhß dußmoth / neds nokaut /
25: Ney eeniedeht / neds patts attreeptees /
26: Bett czee§t vnd lähnu Prahtu turreht /
27: Vnd arrid§an tawam Eenaidneekam labb darryth / Kyrie elei§on.
28: 7. Tawu Laulibu buhs töw §kie§te pa§śargaht /
29: Tha ka tawa Śirdtz vs czittu wairs nhe czerre /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015