Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 297. lpp.

1: Czaur to Śirdtz dibbenigu Schäla§tibu muh§śa Deewa / czaur
2: kattru mums peemeckleyis gir tas Au§trums no Auxtibas.
3: Ka tas att§piedähtu teems kattri śeh§ch Tum§śiba` vnd Ähna`
4: tahs Nahwehs / vnd ißtai§śitu muh§śas Kahyas vs tha Meera czeļļu.
5: Ghohdtz gir tam Tähwam / tam Dählam / vnd tam §wähtam
6: Gharram / Ka no Ee§akumu gir biyis / vnd palleek muh§cho muh-
7: §chohs / Amen.
8: XII.
9: Am Tag der Heim§uchung
10: Mariae.
11: Mein Seel / O GOTT / muß loben dich:
12: Jm Tohn:
13: Vom Himmel hoch da kom Jch her.
14: MAnnai Dwe§śelei / O Deews buhß §laweht töw /
15: Tu e§śi manns Pe§titais / tapehtz eß preezayohß /
16: Ka tu nhe bähda pehtz Pa§śauligu Leelibu /
17: Vnd nhe e§śi man nabbagu nhe ap§madeyis.
18: 2. Vnd vs raud§iyis mannu Sämmo§chanu /
19: No §cho laiku man wi§śur /
20: Jck kattris teix §wähtu /
21: Tu e§śi leelu Leetu py man darriyis.
22: 3. Tu e§śi arrid§an §pehziex myļais Kunx /
23: Taws leels §pähx muh§chige nhe nomirr§t /
24: Taws Wahrdtz gir ļohte czeenitins /
25: Tapehtz töw ick kattris §lahwe vnd ghoda.
26: 4. Tu ap§chäloyeeß par wi§śeems /
27: Kas töw no Śirdtz by§tahs /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015