Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 281. lpp.

1: Ar to Tähwu eek§chan auxtu Debbes /
2: Vnd §wähtam Gharram muh§chige /
3: No täwas nabbagas Chri§titas Draud§ibas / Amen.
4: CHri§tus i§t er§tanden / von des Todes.
5: Jm Thon :
6: CHri§t i§t er§tanden.
7: CHri§tus gir auk§cham czehlees /
8: No tahs Nahwes Śaitehms /
9: Tapehtz preezayahß to Engeļo Draud§e /
10: D§eed alla§chien Debbe§śis / Hallelujah.
11: 2. Kas par mums śawu D§iewibu /
12: Eek§chan Nahwes gir dewis /
13: Tas gir nu muh§§o Leeladeena=Jährs /
14: Tapehtz mehs wi§śi preezayameeß / Hallelujah.
15: 3. Kas py Kru§tu karraya /
16: Nheneekade tappa eepreezeenahtz /
17: Tas d§iewo nu śawa` Ghohdiba` /
18: Vnd mums alla§ch aisbilldina / Hallelujah.
19: 4. Kas tick ļohte klu§śe czeete /
20: Tas gir Elle eekahpis /
21: To abbrunņotu Stippru Wällu śehya /
22: Tas tohp nu Auxta Debbe§śy att§ietz / Hallelujah.
23: 5. Kas tappa apracktz /
24: Tas gir nu pa=auxtenahtz /
25: Vnd wiņja Darrbs §pehzige parrahdahs /
26: Vnd tohp no tahß Chri§titas Draud§ibas ghodehtz / Hallelujah.
27: 6. Tas leek nu pa§luddenaht /
28: Pamme§chanu tho Ghräko /
29: Vnd ka mums no teems att§taht buhs /
30: To tas mums §kaidre pamahza / Hallelujah.
31: 7. O CHri§te Leeladeena Jährs /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015