Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 280. lpp.

1: Dem Lämblein das zur O§terzeit.
2: TAm Jehriņam katters Leeladeena laika` /
3: Tappa nokautz / vnd mehs pe§titi /
4: Wäßti czaur to śarckanu Juhri beß kaites /
5: CHri§to d§eed wi§śa Chri§tita Draud§iba.
6: 2. Katters śawus Mee§śus dewe py Kru§tu Nahwe /
7: Czaur śawu A§§ini mums atkal atpirrzis gir /
8: Ka mums buhs tai Mee§§i prettie turrehtees /
9: Kad mehs ar to py d§iewibas 䧜am auk§cham czällti.
10: 3. Ka tas A§śins ghlahbe tohß J§raeliterus /
11: Ka tas Engelis tohß nhe nomahze /
12: Pe§titi no Paraoņa Wall§tu /
13: Ta 䧜am mehs no to muh§chigu Nahwu pe§titi.
14: 4. Muh§śo Jährs CHri§tus patz gir /
15: Eek§chan ta Muttes muh§cham Willta nhe gir attra§tta /
16: Katters muh§śo dehļ py Kru§tu tappa nokautz /
17: Ka tas mums py śawu Tähwu nonäßtu.
18: 5. O weens / patteeß / §wähtz vnd §kie§ts Vpperis /
19: Katters weens to Ell śalau§iya /
20: Czaur to 䧜am mehs pe§titi no bähdahms /
21: Vnd py Deewa Wall§tibas wäßti Juddi vnd Paggaņi.
22: 6. Kad CHri§tus auk§cham czehlehß no Nahwes /
23: Ar leelu Vsware§chanu no wi§śams Mohkams /
24: Pa§śaul / Ell / Nahw ka Wiers vswareya /
25: Śawu Wall§tibu attwehre tas mums tudeļļ.
26: 7. Mehs luhd§am töw Kunx JE§u CHri§t /
27: Katters tu wißpirrmahk auk§cham czehleeß e§śi /
28: Pallied§i ka mehs czeļļameeß no Ghräkeems /
29: Tam Tuwakam pallied§am / vnd darram wi§śu labb.
30: 8. Ghohdtz gir töw CHri§te Deewa Dähls /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015