Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 276. lpp.

1: No to nahze ta Nahwe tick dries /
2: Vnd jehme par mums to Walldi§chanu /
3: Turreya mums śawa` Wall§tiba` ghuh§titus / Hallelujah.
4: 3. JE§us CHri§tus patteeß Deewa Dähls /
5: Muh§śa` weeta` gir nahzis :/:
6: Vnd gir tohß Ghräkus nolitzis /
7: Ar to tai Nawei pajehmis /
8: Wi§śu wiņja Tee§śu vnd wiņja Warrü /
9: Turr nhe palleek nheneek ka Nahwes Sieme /
10: To Skäpu gir wiņja pamättu§śi / Hallelujah.
11: 4. Tas by brieni§kis Karr§ch /
12: Kad Nahwe vnd d§iewiba cziexteyahß :/:
13: Ta D§iewiba vswarreya{vsmarreya} /
14: Ta gir to Nahwu apriyu§śi:
15: Tee Raxti gir to §luddenayu§chi /
16: Ka weena Nahwe to ohtru apriya /
17: Weens Smeekliß no to Nahwu gir tappis / Hallelujah.
18: 5. Scheit gir tas ih§täns Leeladeena Jährs /
19: No kattru Deews gir pawehleyis :/:
20: Tas gir py to Kru§ta Kohku /
21: Eek§chan karr§tu mylibu czeppis.
22: The A§śins ee§iemo muh§śus Durrwis /
23: To turr ta Titziba tai Nahwei preek§chan /
24: Tas Släppkaws nhe warr mums ai§kahrt / Hallelujah.
25: 6. Tah §wehtiyam mehs §chohß Leeladeena Swähtkus /
26: Ar preezigu Śirrd vnd Lyxmibu :/:
27: Ka mums tas Kunx §piedeht leek /
28: Wings gir patz tha Śaule /
29: Katters czaur śawas §chäla§tibas Spoh§chumu /
30: Apgai§§mo wi§śus muh§śus Śirrdes /
31: To Ghräko nacktz gir pagayu§śi / Hallelujah.
32: 7.Mehs ähdam vnd d§iewoyam labbe /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015