Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 270. lpp.

1: 9. Śawu Ghallwu nokahrdams /
2: Tas śawu Dweh§śel ißlaide :/:
3: Ka mums Jahnis §tah§ta /
4: Tas tappa nojembtz /
5: No Kru§tu Kappa` tappa tas ee=licktz /
6: Tre§§cha` deena` auk§cham czehlees /
7: Ka tas by paߧluddenayis.
8: 10. Vnd tannieß pa§§chahß Deenahs /
9: JE§us śawus Mahzehkļus mahziya :/:
10: Wiņja Wahrdu ween n䧜aht /
11: Mahziet czaur wi§śu Pa§śaul :
12: Kas titz vnde tohp kru§tietz /
13: Tam gir ta muh§chiga d§iewo§chana /
14: Czaur CHri§tum atpirckta.
15: 11. Lucas Ļohte krahßne raxta /
16: No wiņja Däbb䧧a Kahp§chanu :/:
17: Tomähr tas py mums alla§ch palleek /
18: Ka tas mums śohliyis gir /
19: Śaprohteeta czaur śawu Deewigu Wahrdu /
20: Prett to nhe neeka nhe §pehy /
21: Tahs §tippras Elles Wahrtis.
22: 12. Tas gir mums arrid§an śuhtiyis
23: To Eepreetzetayu to śwatu Gharru :/:
24: No Deewu: tas mums waddy /
25: Eek§chan Taißnibas alla§chien:
26: To pa§§chu gribbam mehs peeśaukt /
27: Tas mums muh§cham nhe att§tahs /
28: Bett §tippre klaht §tahwehs.
29: 13. No Śirdtz laideete mums luhkt /
30: CHri§tum par muh§śeems Kungheems :/:
31: Jeb mehs no teems czee§cham /
32: Warru jeb Nhetaißnibu /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015