Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 256. lpp.

1: Vnd dohd mums eek§chan śawa Tähwa Wall§tibu /
2: To §poh§chu Deewibu klaht / To §poh§chu Deewibu klaht.
3: 7. Tas tohp weens Kallps / vnd es weens Kunx /
4: Ta warr weena Maina buht /
5: Ka warrähtu tas laipnighahx buht
6: Tas Śirßnings JE§ulins / tas Śirßnings JE§ulins.
7: 8. Schodeen att§lähds tas atkall tas Durrwis
8: Tha krahßna Paradie§a /
9: Tas Cherubs nhe §tah wairs preek§cha /
10: Deewam gir §lawa vnde Ghohdtz /
11: Deewam gir §lawa vnde Ghohdtz.
12: Collecta auff Weyhnachten.
13: O Wi§śewallditais Deews / mehs luhd§am töw /
14: tu gribbätu dohd / ka ta jauna Peed§imb§chana ta-
15: wa weena pied§imbta Dähla czaur to Mee§śu
16: mums atpe§ty / kattra to wätzu Kallpo§chanu appak§chan
17: to Ghräko Naßtu czeetuma` turr / ka mehs to ihten ka
18: muh§śu Pe§titayu ar preezibu vsjämmam / vnd kad tas
19: śohdiet nahx lyxmige warram eeraud§iet JESVM
20: CHRi§tum muh§śu Kunghu / Katters ar töw vnd to
21: §wätu Gharru weens patteeß Deews d§iewo vnd wall-
22: da alla§chien vnd Muh§chige / Amen.
23: III.
24: Am Newen Jahrstage
25: Helfft mir Gotts Güte prey§en / Jhr lieben Kinderlein.
26: Jm Thon:
27: Von GOtt wil ich nicht la§§en :


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015