Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 252. lpp.

1: In dulci jubilo^.
2: Eek§chan śalldu Preeku
3: Nun dśeedaht vnd e§śeeta liexmi /
4: Muh§§o Śirdo Preex
5: Ghull eek§chan Śillites /
6: Vnde §pied ka ta Śaule
7: Śawahß Mahtes Klehpi /
8: Eeśakums vnd Ghalls /
9: Eeeśakums vnd Ghalls.
10: 2. O Je§u ma§ais Bährns /
11: Pehtz töw gir man tick §chähl /
12: Eepreezena mannu Śirdi /
13: O krahßnais jaukais Dähls /
14: Czaur wi§§u tawu lehnibu /
15: O Kunx tahs Ghodibahs /
16: Weltz man pehtz töw /
17: Weltz man pehtz töw.
18: 3. O Tähwa Myle§tiba /
19: O Dähla lehniba /
20: Mehs buhtam wi§§i pa§uddu§§chi
21: Czaur muh§śems No§egummeems
22: Tad gir tas mums atpirzis
23: Tahs Debbe§§es Lyxmibu /
24: Eya buhtam mehs turr /
25: Eya buhtam mehs turr.
26: 4. Kur gir wairahk Preeki /
27: Nheneekur ka ween turr /
28: Kur tee Engeļi d§eeda
29: Jaunus d§eeßmus /
30: Vnd tee Swahrguļļi §kanne
31: Eek§chan to Koniņjo Pilleems.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015