Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 237. lpp.

1: Der Hymnus vnd Lobge§ang zum Advent;
2: Veni Redemtor gentium.
3: 1.
4: VNVn nahtz tahß Pa§śaules Pe§titais /
5: Tahß Jumprawas Bährns at§ihtz /
6: Par ko §öw brienoyahß wi§śa Pa§śaule /
7: Deewam tada Peed§imb§chana pattiek.
8: 2. Nhe no Wiera A§śini / neds no Mee§śu /
9: Bett ween no to §wätu Gharru /
10: Gir Deewa Wahrdtz tappis Czillwähx /
11: Vnd §eed weenas Śeewas Auglis.
12: 3. Tahß Jumprawas Mee§śa apgrutenata tappa /
13: Tomähr pallicka Ghodtz §kie§ts pagglabbohts /
14: At§piedeya da§chadi dawani krahßni /
15: Deews by śawa` Ghodiba`.
16: 4. Wings ißghaya aran śawu Kambari /
17: To §kie§tu Koniņja d§iewohkle /
18: Patteeß Deews vnd Czillwäcks /
19: Śawu Czeļļu tätzädams §teids.
20: 5. Wings ißtetzeya no Thäwu /
21: Vnd gree§ehs atkal py Thäwu /
22: Brautze Elles dibbina` /
23: Vnd atkal py Deewa krähßlu.
24: 6. Katters tu e§śi tam Tähwam lieds /
25: Vßwarri śawahß Mee§śahß /
26: Ka taws muh§chiex Deewiex Spähx /
27: Eek§chan mums te wayu Mee§śu vsturr.
28: 7. Tawa Śille §pied §poh§cha vnd krahßna /
29: Tay Nacktei gir jauns Ghai§chums /
30: Tumbśibai nhe buhs nahkt eek§chan /
31: Ta Titziba palieek alla§ch §kaidra.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015