Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 236. lpp.

1: 1
2: I.
3: Von der Zukunfft vnd Men§chwerdung
4: JESV CHri§ti.
5: Antiphona, Jm Advent des HErren / §o zum
6: Anfang der Ve§per ge§ungen wird.
7: Ecce conci pi es & paries Filium &c.
8: REd§i / tu tap§i{ta§pi} ghruta śawahs Mee§śahß / vn~
9: töw weens Dähls peed§imbs / tha Wahrdu buhß töw
10: JE §um deh- weht tas taps leels
11: Vnd weens Dähls tha wi§śa auxtaka deh- wehts.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015