Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Cat, 492. lpp., 15. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: czättorta

1: Weena Chri§tita Mahziba no teems Jauta-
2: §chaneems vnd Adbillde§chaneems preek§chan
3: teems kattri py Deewa Ghalldu eet.
4: Ta pirrma Jauta§chana.
5: 1. Titzi tu / ka tu weens Ghrähzeneex e§śi ? Adbilldi.
6: Ja es titzu to / es äßmu weens Ghrähzeneex.
7: Ta ohtra Jauta§chana.
8: 2. Ka §inni tu to? Adbilldi.
9: Aran teems deßmitteem Baußleems / tohß nhe äß-
10: mu es turreyis.
11: Ta tre§§cha Jauta§chana.
12: 3. Gir töw tawi Ghräki arrid§an §chähl? Adbilldi.
13: Ja / tas gir mann §chähl / ka es prettie Deewu Ghrä-
14: koyis äßmu.
15: Ta czättorta Jauta§chana.
16: 4. Ko e§śi tu ar taweems Ghräkeems pellniyis ? Adb.
17: Nheneeka labb / Deewa dußmibu vnd Enaidibu / to
18: laizigu Nahwu / vnd to muh§chigu Pa§u§§chanu.
19: Ta peekta Jauta§chana.
20: 5. Titzi tu Ghräko peedo§chanu? Adbilldi.
21: Ja / es titzu to ?
22: Ta śä§ta Jauta§chana.
23: 6. Ar ko tu tad eepreezenayees ? Adbilldi.
24: Ar mannu mieļu Kungu JE§u Chri§to.
25: Ta śeptita Jauta§chana.
26: 7. Kas gir Chri§tus?
27: Deewa Dähls / pattee§śe Deews vnd Czillwähx.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015