Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Cat, 481. lpp., 1. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: czättorta

1: Ta czättorta Luhk§chana.
2: Muh§śu deeni§chku Mais dohd mums
3: §chodeen.
4: Kas gir tas ? Adbillde§chana.
5: Deews dohd deeni§chku Mais beß muh§śu luhk§cha-
6: nu irr wi§śeems ļauneems Czilwäkeems / bett mehs luh-
7: d§am §chinni Luhk§chana` / ka wings mums muh§śu dee-
8: ni§chku Mais mahzitu ad§iet / vnd ar Patteitzibu śayembt.
9: Kas gir tad ta deeni§chka Mai§e ? Adbillde§chana.
10: Wis kas py muh§śas Mee§śas vsturre§chanas vnd
11: Wayad§ibas peedärr / ar wahrdu / Äh§chana / D§err§chan-
12: na / Drehbes / Kurpes Ähkas / Mui§cha / Thierumi / Loh-
13: pi / Nauda / Man~ta / labs laulahtz Draux / rahmi Bähr-
14: ni / labba Śaime / vnd peetitzigi Kungi / labba Walldi§cha-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015