Vārdlietojuma konteksts

 

LS1625, 8v. lpp., 6. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Marj

1: vnd walle dabboth vnd wingam ar te§e pehtz d§ieth,
2: vnnd atkal dabboth vnd tam §ellem arriedczan
3: no§egum 20 mk. doth.
4: 36
5: Jtem, tad newar newens §elleh prexan Ma-
6: §§es Marj denas jeb Mary pezim§chen
7: tick ilge tas darbe laix gir, §ew groh§ietes jeb
8: no wene mei§ter py to ottre §ew padohtees,
9: 37
10: katters tad apkarth tux§che wanderrehyam
11: laicke no §auwe mei§ter jeb mei§teren, ka
12: klayas vnd pederr wallo dabbo, vnd py ottrem
13: mei§terem jeb atraitnems §tradath grib, bus tam
14: tomehr 6 ferding doht, vnd jckwens jauns at-
15: nahckams wander§elleh 2 mk ta liedcz arriedczan
16: wü§§e §elles jckwens jck t§chettre nedelle, kad
17: tas wetzakais §elleh ar to bü§§e apkartheth,
18: wene ferdinge doth py v§turreh§chen tohs nabbages
19: newe§§elles jeb exan ottrems pe§pe§chammems
20: behdems exan to lahde lickt parradan buth.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015