Vārdlietojuma konteksts

 

Fuhr1690_LL, 1. lpp., 9. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: Laimiga Lauliba
2: ta Zeeniga und labb ißmahzita
3: Kungha
4: M. ARNOLD FOHRMAN
5: Muhßa Mieliga Mahzitaia und
6: Baßnitzas=Kungha
7: ar to Auxte=Ghodigu/ und Deewabijataiu
8: Jumprawu
9: J. Anna Eli§abeth Dreling
10: ta Auxte=Zeeniga Rahtes= und
11: Mun§ter=Kungha
12: K. Johann Dreling
13: Mieligu Jumprawu/
14: kattreem
15: uhß to preezigu Kah§as= und Wahrda=Deenu
16: to pirmo Deenu tahs pehdigas Mehneßes
17: eeckśch ścho 1690. Ghaddu
18: no wißas Sirdes
19: wehleja
20: Ta Latwi§ka Draudsiba
21: tahs śwehtas Jahņe=Baßnitzas
22: apraxtita und no Wahtz=Semme attśuhtita
23: no
24: Hinrich Fohrmann.
25: Riga/ py Georg. Matth. Nöller Ghramato=§pedaiu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015