Vārdlietojuma konteksts

 

Fuer1650_70_1ms, 239. lpp., 13. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Stihpineekam

1: Śarma Rauch frost
2: Śahrms lauge.
3: Śaudeht vertilgen. a` sust verlustig
4: machen, abhändig machen
5: Saudetajs ein Vertilger. Tas mih-
6: lais Kungs Kristus irr muhsu -
7: grehku - Saudetais, unser liber
8: herr Kristus ist unser{uns[er]} Sünden=Tilger
9: Kristus ir muhsu behdu=Saude-
10: tais. Kristus{Kr[ist]us} ist unser Noht=Tilger.
11: Kristus irr muhsu assaru bauditais
12: Kristus{Kr[ist]us} ist unser Trähnen Trockner
13: Tatschu es tam Muzzineekam, Stihpi-
14: neekam weenu muzzu saudeschu. Ich
15: will doch dem bötticher eine Tonne
16: blind machen, vor das bänden zu kurtz thun.
17: Weens ohtram palagu pasaudehjschi
18: tapehz tee te klabbata in teessajahs
19: Einer haht dem andern ein laaken
20: untergeschlagen, deßwegen Zanken u. rechten Sie da.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015