Vārdlietojuma konteksts

 

Fuer1650_70_1ms, 2. lpp., 2. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Wahz=Semmes ahboli

1: Dahrs=Ahboli Gärten Äpfel
2: Wahz=Semmes ahboli, die Pom~erantzen{Pom~era[ntzen]}
3: Citron.
4: Prov.} Kam Ahbols, tas gan dabbu meeślotaijas{mee[=]ślotaijas,
5: wer da hat was klingt{kli[ngt,]},
6: bekom~t wohl was da springt.
7: kaut jelle wairak Bernu buhtu
8: tas pats weens, ka ruhkts Ahbols{Ahbo[ls]}
9: Ahbolains, Ein apfel=grauer}, Ahbolais{Ahbola[is]
10: idem, apfelicht
11: Abra der brodt Trog.
12: Abra kahsis das nachschraapels.
13: it. die Trog schraap
14: Abuls Klee vide} Amuls, Abulens{Abulen[s]
15: Kleeicht
16: Abla=sahle, Klee graß.
17: Śiknis abuliņsch, KleinerKlee,
18: bludt gelb.
19: Abulena pļauwa, Kleeichter Heu-
20: schlag, wiese.
21: Śeens pajuku ar abuliņņu mit
22: Klee vermengtes Heu.
23: Ahda f. die Haut, das fell, leder
24: Addiņņa id.
25: Ahdas miht leder treten, gerben
26: Gehret. German.
27: Ahda=minnis. Ahdinnis der ledertreter, gerber
28: Gehrman~is Germ.
29: Ahda neesa die Haut juckt
30: Addata die nadel, von addiht.
31: addatiņņa idem.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015