Vārdlietojuma konteksts

 

Fuer1650_70_1ms, 155. lpp., 18. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pihnes

1: Maitas gabbals. ein Stück Aaß. ein Tauge nicht.
2: Ein Aaß. fauler Mensch.
3: Kas nu nahk wairak siŖŖoht, to
4: lai kull maitaht maita^s. wer
5: nun nach diesem komt streiffen, den
6: soll man gantz zu Tode schlagen.
7: Mahls, Rohte leem. Mahlas Semme
8: leemicht=land Peemahleht.
9: mit leem voll machen.
10: Manta. die Haab. Manta in baggatiba
11: haab u. gut. wisśa Rohziba. wisśa
12: Nabbadsiba.
13: Mantas jeb daļļas=jehmeis. Ein Erb-
14: nehmer
15: Mantineeks. Ein Wohlhabender Mann.
16: leels Mantineeks ein großer Praler
17: mit seinem gut. it. ein Künstl. Vor-
18: witziger Klügling
19: Mahrja. Maria. Mahrjas Pihnes
20: haar=locken. Mahrjas Pukkites
21: Marien blümchen. Mahrjas rutki.
22: Meer rettig.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015