Vārdlietojuma konteksts

 

Ench1615, EA. lpp., 5. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: czettorte

1: Es tas Kunx tows Dews / e§me wens
2: du§myx Dews / Katters paer tems / kattre
3: man enaidan tur / thös Thewe Greekes
4: mayas pemeckle / py tems Beernems / ex-
5: kan to tre§§che vnde czettorte Augumme /
6: Beth tems / kattre man mylo / vnde man-
7: nes Boußles thur / darre es labbe exkan
8: tuuxto§che Augumme .
9: Kas gir tas ? Adbilde .
10: Dews bedena ßodyth / wü§§es kattre §chos{§choos} Bouß-
11: les pärkape / Tapeetcz buus mums byates par winge
12: du§mibe / vnde prettibe thadems Boußelems nhe dar-
13: ryth . Beth tas ßoly Szeele§tibe / Vnde wü§§e labbe /
14: Wü§§ems / kattre §chös Boußles thur / Tapeetcz buus
15: mums tho arridtczan myle thurreet / vnde tham petit-
16: czet / vnde labprat darryth / peetcz wingems Bouß-
17: lems .
18: Der Glaube.
19: Ta Titczibe / kha tho wenam Namme
20: thewam ßouwe Szaime wenkärtige
21: pre§chan thurreeth vnde
22: buus maetczyt


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015