Vārdlietojuma konteksts

 

Ench1615, A2A. lpp., 4. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: czettorte

1: du§myx Dews / katters par thems / Khas
2: man enyde / thös Greekes thös Thewes
3: mayas pemeckle / py thems Bhernems
4: exkan tre§§che vnnde czettorte augumme /
5: Beth thems / kattre man pemile / vnd man-
6: nes Boußles thur thems dar es labbe ex-
7: kan tu§to§che augumme .
8: Ko mactce tu aran thims de§mette
9: Boußlims ? Adbilde.
10: Es mactce thur aran mannes Greekes adßith /
11: vnde kha es thös nhe war thurret / Kha man Dews
12: Pawheleis gir.
13: II.
14: Der Glaube.
15: Ta Tytczibe.
16: Es titcz exkan Dewe to Thewe / Wü§§ewal-
17: dytaye / Radditaye / Debbes vnd täs Sem-
18: mes. Vnde exkan JE§um Chri§tum win-
19: gam wenigam Dhelam mu§§am Kungam
20: katters eyemptcz gir / no to §weete Garre /
21: peczimmis no thäs Jumprouwas Maria /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015