Vārdlietojuma konteksts

 

Ench1586, DA. lpp., 4. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: czettorte

1: tems / kattre man enaidan tur tös
2: Thewe Greekes mayas pemeckle / py
3: tems Bhernems / exkan to tre§§che vn-
4: de czettorte Augumme / Beth tems /
5: kattre man mylo / vnd mannes Bou§z-
6: les thur / darre es labbe exkan tuuxto-
7: §che Augumme.
8: Kas gir tas? Adbilde.
9: Dews bedena ßodyth / wue§§es kattre §choos
10: Boußles pärkape / Tapeetcz buus mums bytes
11: par winge du§mibe / vnde prettibe thadems
12: Boußelems nhe darryth. Bet tas ßoly Szee-
13: le§tibe / vnde wue§§e labbe / wue§§ems / kattre
14: §chös Boußles thur / Tapeetcz buus mums to
15: arridtczan myle thurreet / vnd tam palloutes /
16: vnde labprat darryt / peetcz wingems Boußle~s.
17: Der Glaube.
18: Ta Titczibe / ka to wenam Namme
19: thewam ßouwe Szaime wenkärtige
20: pre§chan thurreeth vnde maetcyt
21: buhs.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015