Vārdlietojuma konteksts

 

Elg1621_GCG, 188. lpp., 6. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: odzems

1: Ab §ouwe tuwak' par nätykle cilwäk
2: Nätay§ne koty.
3: Wen' myxt vnd cougan gult vs kar§tems
4: trellems
5: Te~s meyricems vnd be§kounigems meyte~s
6: No ku§toniems no §kigatems vnd odzems
7: Te wälne tay§is.
8: Tur mängät bus / tur §maydyt kattrems
9: tas prats
10: Szeyt kutten kut vs nägodigems letems
11: Ar helles pukiems / ar §alou§tems garrems
12: Ekß' muźige vggun.
13: Domaiat mylie bärnin kadäs mokes
14: Wen ik§e karybe tam cilwäkam atnäs /
15: Näwene mäle war y§§accyt ko tur ceß
16: Te nälaymige.
17: Jt ta te karbinie §arkan ekßan vgguns /
18: Ley gan dädzin däg' tamär näwar §adäkt
19: Ta te gräcneke deks / vnd nä§adädzys /
20: Bet muźig dädzys.
21: O ka grut / ka garrie cilwäkam §adzygot
22: Kas de§mit ab wayrak gad' ekßan dzälzems
23: Bet prekßan muźige cetum tas nä wayrak
24: Ka accemirkls ir.
25: O §ympte tuk§toß kart tuk§toß ir labbak
26: Muźam ßas pa§§oules gay§um nä rädzät /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015