Vārdlietojuma konteksts

 

Elg1621_GCG, 177. lpp., 9. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nägou§yb

1: Ta §tunde prekß' teuw ir pa§läpt.
2: Ta mes §ak / ley ryt' ley wakkaran /
3: Es rädze prekß' man wy§§' pa§§oul radde
4: Jkwens gade päc laykige wen /
5: Päc to grib es ar §tawät
6: Tyk ylge ka es ßä dzygoß.
7: Ta dwä§el §ak / tas layks ates
8: Ka mes vnd dwä§el no §euw §kyrs /
9: Ko tad pallydz touw nägou§yb
10: Teuw bus par päln vnd zemme tapt /
11: Ai§to tu es no zemmes.
12: Ta mes ta §ak / tu bedena man
13: Teks man päc muźig precyb twyxt /
14: Chri§tus pallydz man lab e§akt /
15: Ka es pe Tewe atgreźas /
16: Manne no§kumßen top lelak
17: Ta dwä§el §ak / es nä nallio
18: Dews makkle wen §agrou§te §yrde /
19: Tay mes tay bus cour §ap nomyrt /
20: Ai§to ta laykig ir pedzimpt
21: Tems tarpems par wen barryb.
22: Ta mes ta §ak: o^ Dews mans Kunx /
23: Dod man cour Chri§tum atgre§tes /
24: O Swäts Garß §tippro man tyccyb /
25: Pallydz man ßä laykig pace§t /
26: Eprecen man ekß' debbes.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015