Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Rm, 3:13
Pozicionētais vārdlietojums: D§ellons

Wiņņo Rihkle irr atwehrts
Kaps: ar śawahm Mehlehm d§enn
tee Wiltibu: Ohd§cho D§ellons
irr appakśch wiņņo Luhpahm.

w:13. Daw: D§: 5,10. un: 140,3. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015