Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Mt, 4:23
Pozicionētais vārdlietojums: Neweśśalibu

Un JE§us gahje apkahrt
wiśśur eekśch Galilejas mahzi-
dams wiņņo Ba§niza^s/ un ślud-
dinadams to Preezas Mahzibu
thas (Debbes) Wal§tibas/ un
d§eedinadams wiśśu Neweśśali-
bu un wiśśu Wahjibu §tarp teem
Ļaudim.

w:23. Mark: 1,23. Luk: 4,31. Matt: 9,35. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015