Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Mt, 27:6
Pozicionētais vārdlietojums: Aśśino=Nauda

Bet tee Aug§tee Pree§teŗee
ņehme tohs Śudraba=Gabbalus/
un śazzija: Tas ne peeklahjahs/
ka mehs tohs Deewa=Śchķir§ta^
eemettam/ jo ta irr Aśśino=Nauda.

w:6. Apu§t: Darb: 1,18. 5.Gr: Mo§: 23,18. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015