Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Mt, 21:8
Pozicionētais vārdlietojums: isplat

Bet daud§ Ļaudis isplat-
tija śawahs Drehbes us Zeļļu:
Bet zitti zirte Sarrus no Koh-
keem/ un kaiśija tohs us Zeļļu.

w:8. Jahn: 12,13. 1.Mak: 13,51. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015