Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Mt, 17:4
Pozicionētais vārdlietojums: Eliaśam

Un Pehteris eeśahze run-
naht un śazzija us JE§u: Kungs/
ścheit mums labbi buhtu? Grib-
bi tu tad taiśiśim mehs ścheitan
trihs Buhdahs weenu Tew/ oh-
tru Mo§um/ un treśchu Elia-
śam.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015