Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Mt, 17:10
Pozicionētais vārdlietojums: Eliaśam

Un wiņņa Mahzekļi wai-
zaja wiņņu/ śazzidami: Ko tad
śakka tee Rak§ta=Mahzitaji/ ka
Eliaśam pirmak nahkt buhs?

w:10. Matt:11,41. Mark: 9,12. Mal: 4,7. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015