Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Mt, 11:5
Pozicionētais vārdlietojums: Preezas=Wahrds

Tee Akli red§/ tee Tiśli eet/
te Spittaligi tohp śchķih§ti/ tee
Kurli d§ird/ tee Miŗŗoņi zeļļahs
augścham/ un teem Nabbageem
tohp tas Preezas=Wahrds mah-
zihts.

w:5. E§ai: 29,18. un: 35,5. un: 61,1. Luk: 4,18. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015