Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Mk, 5:3
Pozicionētais vārdlietojums: Mahja=Weeta

Tam bij śawa Mahja=Wee-
ta Kappo^s/ un ne weens warreja
wiņņu neds Śchķehdehm śai-
§tiht.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015