Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Mk, 13:3
Pozicionētais vārdlietojums: Andrejs

Un wiņśch śehdahs us to
Eļjes=Kalnu Deewa=Nammam
pretti/ tad jautaja wiņņu Peh-
teris/ un Jehkabs/ un Jahnis/ un
Andrejs śewiśchki:

w:3. Matt: 24,3. Luk: 21,7. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015