Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Lk, 2:39
Pozicionētais vārdlietojums: Galilejas=Semmi

Un kad tee wiśśas Leetas
pabeiguśchi bija pehz ta Kunga
Bauślibas/ gree§ehs tee atkal uhs
Galilejas=Semmi/ uhs śawu
Pilsśatu Na§aret.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015