Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Jn, 11:4
Pozicionētais vārdlietojums: Neweśśeliba

Un JE§us to d§irdedams/
śazzija: Śchi Neweśśeliba ne irr
uhs Mirśchanu/ bet Deewam par
Gohdu/ ka tas Deewa Dehls zaur
to pagohdinahts tohp.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015