Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Jk, 2:6
Pozicionētais vārdlietojums: Negohdu

Bet juhs eśśat teem Nabba-
geem Negohdu darrijuśchi: neģģi
tee Baggati juhs uswarr/ un welk
juhs preekśch Śohda=Krehśla?

w:6. 1.Kor: 11,22. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015