Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Apd, 6:5
Pozicionētais vārdlietojums: Prokoru

Un śchee Wardee patikke
wiśśai Draud§ei; un tee isred§eja
Stepiņu weenu Wihru pilnu Tiz-
zibas/ un ta śwehta Garra/ un
Wihlippu/ un Prokoru/ un Nika-
noru/ un Timonu/ un Parmenu/
un Niklaśu weenu Juddo=Tizzi-
gu no Antiokias.

w:5. Ap: Darb: 8,4,26. un: 21,8. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015