Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Apd, 27:27
Pozicionētais vārdlietojums: Adrijas

Kad nu ta zettorta pade-
śmitta Nakts bij nahkuśi/ un mehs
Adrijas (Juhŗa^) tappam ne§ti/
ap to Nakts widdu/ śchķitte tee
Laiweneeki/ ka tee uhs kahdu Sem-
mi ne uhsdurtohs.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015