Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Apd, 19:33
Pozicionētais vārdlietojums: Alekśanderu

Un zitti no ta Pulka/ wilke
Alekśanderu preekścha^/ kad wiņņu
tee Juddi preekśch d§inne: Un
Alekśanderis mette ar Rohku/
gribbedams preekśch Ļaudim ais-
bildinatees.

w:33. Ap: Darb: 11,17. un: 13,16. un: 21,40. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015