Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Apd, 16:14
Pozicionētais vārdlietojums: Lidia

Un weena Śeewa ar Wahr-
du Lidia/ weena Purpuŗa=Preez-
zeneeze/ ta Pilsśata Tiatria/ Dee-
wu bihdama usklauśija mums:
tai paśchai atdarrija tas Kungs
to Śirdi/ wehra^ ņemt to/ kas no
Pahwila runnahts klu`a.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015