Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, Apd, 13:1
Pozicionētais vārdlietojums: Antiokias

UN eekśch Antiokias bija
§tarp tahs Draud§ibas
Praweeśchi/ un Mahzi-
taji/ Barnabus un Sihmeans/ kas
dehwehts Niger/ un Luķius no
Kirenes/ un Mannahim/ kas ar
Erodu to Leelu=Kungu usaud§i-
nahts bija/ un Sauls.

w:1. Ap: Darb: 14,26. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015