Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, 2Tim, 2:20
Pozicionētais vārdlietojums: Negohdu

Bet weena^ leela^ Namma^ ne
irr ween Selta un Śudraba Rih-
ki/ bet arrid§an Kohka un Mahla
(Rihki): un zitti par Gohdu/ bet
zitti par Negohdu.

w:20. Rom: 9,21.



 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015