Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, 2Kor, 6:8
Pozicionētais vārdlietojums: Negohdu

Zaur Gohdu un Negohdu/
zaur niknu Ślawu un labbu Śla-
wu/ itt ka` Wiltneeki un (to-
mehr) pateeśigi.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015