Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, 2Kor, 11:21
Pozicionētais vārdlietojums: Negohdu

To śakku es pehz Negoh-
du/ itt ka buhtum mehs wahji
tappuśchi: bet kuŗŗa^ Leeta^ kas
drohśch irr/ (es runnaju neśa-
pra§dams)/ (tanni^ paścha^) es
arrid§an drohśch eśmu.

w:21. 2.Kor: 10,10. Wilip: 3,4,5. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015