Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, 1Tim, 5:23
Pozicionētais vārdlietojums: Paśirds

Un ne d§err wairs Uhdeni/
bet ņemm maķķeniht Wihnu ta-
was Paśirds labbad/ un tawas
da§chadas Wahjibas dehļ.

w:23. Daw: D§: 104,15. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015