Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, 1Kor, 15:56
Pozicionētais vārdlietojums: D§ellons

Bet tahs Nahwes D§el-
lons irr tee Grehki/ un to Grehku
Spehks irr ta Bauśliba.

w:56. Rom: 4,25. un: 5,1. un: 7,5,13. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015