Vārdlietojuma konteksts

 

JT1685, 1Kor, 1:12
Pozicionētais vārdlietojums: Apollowa

Bet es śakku ścho/ ka ik-
weens no jums śakka: es eśmu
Pahwiļa/ es eśmu Apollowa/ un
es Kewa/ un es ta Kri§tus.

w:12. Jahn: 1,41. Ap: Darb: 18,24. 1.Kor: 3,4. un: 16,12. 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015